Cawangan Istiadat ditubuhkan pada tahun 1961 dan diletakkan di bawah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Perdana Menteri.

Pada tahun 1989 Cawangan Istiadat dinaikan taraf menjadi Bahagian Istiadat diketuai oleh Setiausaha Bahagian yang bertanggungjawab kepada Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri selaku Pengerusi Jawatankuasa Majlis Rasmi Kerajaan, di mana Bahagian Istiadat adalah urus setia kepada jawatankuasa tersebut.

Bahagian Istiadat mempunyai dua tugas utama iaitu:-

Bertanggungjawab terhadap perkara yang berkaitan dengan penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Urus setia kepada Jawatankuasa Majlis Rasmi Kerajaan yang mengendalikan semua majlis rasmi kerajaan seperti Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sambutan Hari Kebangsaan, Sambutan Maulidur Rasul S.A.W. , Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Kebangsaan / Antarabangsa dan sebagainya.
Unit Urusetia Persidangan Antarabangsa (UPA) pula ditubuhkan pada 3 Oktober 1979 bagi mengelola dan membantu sebarang persidangan / seminar / bengkel di peringkat antarabangsa anjuran Kerajaan Malaysia. UPA adalah bertanggungjawab kepada Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Perdana Menteri. UPA berfungsi merancang, menyelaras dan melaksanakan persidangan / seminar / bengkel melainkan persidangan – persidangan yang dikelolakan oleh urus setia ASEAN (Wisma Putra). UPA juga membantu kementerian/jabatan melaksanakan persidangan dan seminar peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh pihak kementerian/jabatan.

Pada 1 Januari 1996, Bahagian Istiadat telah di gabungkan dengan Unit Urusetia Persidangan Antarabangsa dan dikenali sebagai Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA).

Pada tahun 2001, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) telah diletakkan di bawah pengurusan Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa. PICC merupakan pusat persidangan antarabangsa di mana berlangsungnya persidangan-persidangan seperti Persidangan Negara-Negara Islam (OIC), Persidangan Negara-Negara Komenwel, Persidangan Negara-Negara Berkecuali (NAM), Persidangan Negara-Negara ASEAN dan Persidangan Negara-Negara Selatan (G-15) selain persidangan-persidangan lain di peringkat kebangsaan. Selain persidangan, ia juga dijadikan pilihan untuk penganjuran majlis-majlis peringkat antarabangsa, kebangsaan dan peringkat kementerian / jabatan serta majlis-majlis anjuran pihak swasta.

Sehingga bulan Mei 2016 Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa mempunyai tenaga kerja seramai 115 penjawat awam yang terdiri daripada pelbagai gred jawatan yang ditempatkan di dua Seksyen iaitu:

Seksyen Istiadat & Protokol;
Seksyen Persidangan Antarabangsa & Pengurusan.