PERKHIDMATAN ONLINE

INFO

Penafian :
istiadatdiraja.org , Kerajaan Malaysia dan Bahagian Istiadat & Urusetia Persidangan Antarabangsa Perdana Menteri adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Bahagian Istiadat & Urusetia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri.
Laman web ini adalah versi redesign bagi tujuan latihan dan kajian.
Sila lawati http://www.istiadat.gov.my/ bagi maklumat rasmi.

WARGA BIUPA

AGENSI KERAJAAN