AKTIVITI BULAN INI

“Mesyuarat Intersessional Sub-Kumpulan Kerja mengenai Peraturan Tempasal di bawah Rundingan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP)”

PERSIDANGAN ANTARABANGSA
TARIKH : 02 – 07 SEPTEMBER 2018
TEMPAT : HOTEL HATTEN, MELAKA
PENGANJUR : JABATAN PENJARA MALAYSIA

PERKHIDMATAN ONLINE

INFO

Clock
Clock

WARGA BIUPA

AGENSI KERAJAAN