AKTIVITI BULAN INI

“”Mesyuarat Bilateral Antara Malaysia – AVA, Singapore”

PERSIDANGAN ANTARABANGSA
TARIKH : 09 OKTOBER 2019
TEMPAT : HOTEL ZENITH, PUTRAJAYA.
PENGANJUR : JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR MALAYSIA.

PERKHIDMATAN ONLINE

INFO

Clock
Clock

WARGA BIUPA

AGENSI KERAJAAN